Sporočilo

Sporočila za medije

VLADA JEMLJE, ČEPRAV MATERE DRŽAVI VELIKO PRIVARČUJEJO.doc (11.3.2012)

ZD BI RAD ZASLUŽIL NA RAČUN DOJEČIH MATER.doc (28.2.2011)